Fattoria Torre a Cona Società Agricola Srl | Sede legale: Piazza Cesare Beccaria 2 - 50121 Firenze, Italia | P.IVA/C.F. 05026700483 · R.I. Firenze 05026700483 · R.E.A. 511505 - Capitale Sociale: 120.000 euro I.V.
Phone: +39 055 699000 | Fax: +39 055 699877 | Email: info@torreacona.com | PEC: torreacona@pecvillatorreacona.it
© 2019 TORRE A CONA Tutti i diritti riservati
EU flag CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO (EU) REGULATIONS NO. 1308/2013
Informazioni ex art. 1, c.125, L124/17